ABOUT US

bangunan-canselori---edited.jpg
   VISION    VISION

To become a centre of excellence in scholarly publishing
Menjadi pusat penerbitan ilmiah yang cemerlang

 
   MISSION    MISSION

To generate high quality scholarly publishing
Menjana penerbitan ilmiah yang berkualiti

 
   MOTTO    MOTTO

Scholarly Publishing is Our Business
Penerbitan Ilmiah Keutamaan Kami

   OBJECTIVE    OBJECTIVE
Objectives/Objektif
 
i) To develop an efficient and excellent publication management system recognised by the international standards.
Membangunkan sistem pengurusan penerbitan yang cekap dan terbaik serta diakui piawai antarabangsa
 
ii) To manage and coordinate the publications of scholarly works in UUM with the IMPRINT of UUM Press to ensure that a high quality standard of publications set by the university and the industry is met.
Mengurus dan menyelaras penerbitan karya ilmiah di UUM dengan IMPRIN Penerbit UUM untuk memastikan bahawa piawai kualiti penerbitan yang ditetapkan oleh Universiti dan industri dipenuhi.
 
iii) To conduct writing and publication training programmes to help improve the university’s publication quality.
Menjalankan program latihan penulisan dan penerbitan untuk membantu meningkatkan kualiti penerbitan universiti.
 
iv) To offer printing services to clients according to the standard of quality specified.
 Menawarkan perkhidmatan percetakan kepada pelanggan sesuai dengan piawai dan kualiti yang ditetapkan.
 
   CLIENT'S CHARTER    CLIENT'S CHARTER

PIAGAM PELANGGAN


Sebagai menyokong wawasan untuk menjadikan Universiti Utara Malaysia sebuah universiti pengurusan yang terulung dan cemerlang, dengan izin Allah SWT, maka kami dengan penuh tekad iltizam berjanji menyempurnakan hak-hak pelanggan kami seperti berikut:


KEPADA PELAJAR:
Menyediakan bahan penerbitan yang berkualiti sebagai bahan dalam pembelajaran berlandaskan piawaian-piawaian yang telah ditetapkan.


KEPADA STAF:
Menyediakan prasarana penerbitan yang terbaik bagi membantu menerbitkan karya ilmiah yang berkualiti.


KEPADA NEGARA:
Memperbanyakkan khazanah karya ilmiah untuk mempemempertingkatkan lagi tahap perkembangan, kemajuan dan perkembangan ilmu bagi mengisi keperluan agama, bangsa dan negara.

   ORGANIZATIONAL CHART    ORGANIZATIONAL CHART
   FACILITIES    FACILITIES

 facilities1

 

   UUM PRESS COMMITTEE    UUM PRESS COMMITTEE

AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO DAN OSHA UUM PRESS 2021

Prof. Dr. Ram Al Jaffri Saad - Pengerusi

Puan. Hjh. Umi Sofian Md. Yusuf 

Encik Kashfi Wahab                                                                             

Encik Mohamad Amzari Bakri

Encik Zuraizee Zulkifli  

Encik Adzanizam Mansor

Encik Mohd Jamil Japeri                                                           

Encik Mohd Amirul Afif Md Afizul

Encik Muhammad Hasiff Muner

Encik Zulhilmi Zaini

Puan Rosida Abdul Razak

Puan Azlina Musa

Puan Siti Noor Aishah Zanudin  

 

AHLI JAWATANKUASA 5S UUM PRESS 2021

Puan Noor Dalilah Mohd Yunos - - Pengerusi

Encik Mohd Amirul Afif Md Afizul

Puan Amy Joselina Abu Bakar

Puan Norafiza Mat Nayan

Cik Siti Asmahani Aziz

Encik Muhammad Hasiff Muner

Puan Siti Nur Dina Johary

Puan Azian Ismail

Encik Mohd Jamil Japeri

Puan Marina Abdol Azis

Puan Rosazita Othman

Puan Siti Nor Hanieza Che Haron

 

AHLI JAWATANKUASA KELAB KEBAJIKAN UUM PRESS 2021                  

Encik Mohammad Amzari Bakri - - Pengerusi

Puan Rosma Ishak

Puan Azlina Musa

Puan Norfa’iza Ismail

Encik Kashfi Wahab

Puan Azian Ismail

Encik Mohammad Fadzli Mansor

Puan Nur Jazila Gulam Rasul

Puan Nor Aziani Jamil

Encik Mohd Mahadzan Manan

bin Khalim

Puan Norfa’iza Ismail

Puan Zurina Yahya

Encik Mohd Ghoni Saad

Encik Adzanizam Mansor

Puan Siti Asmahani Aziz

 

   LOCATION    LOCATION

location1