FAQs

Bagaimanakah saya dapat menghubungi UUM Press? / How can I contact UUM Press?

Hubungi kami / Contact Us

 

UUM Press, Universiti Utara Malaysia.

06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman, MALAYSIA

Phone: 04-928 4791

WhatsApp: 011-57842906

Fax : 04-928 4792

E-mail: penerbit@uum.edu.my