Client's Charter

PIAGAM PELANGGAN


Sebagai menyokong wawasan untuk menjadikan Universiti Utara Malaysia sebuah universiti pengurusan yang terulung dan cemerlang, dengan izin Allah SWT, maka kami dengan penuh tekad iltizam berjanji menyempurnakan hak-hak pelanggan kami seperti berikut:


KEPADA PELAJAR:
Menyediakan bahan penerbitan yang berkualiti sebagai bahan dalam pembelajaran berlandaskan piawaian-piawaian yang telah ditetapkan.


KEPADA STAF:
Menyediakan prasarana penerbitan yang terbaik bagi membantu menerbitkan karya ilmiah yang berkualiti.


KEPADA NEGARA:
Memperbanyakkan khazanah karya ilmiah untuk mempemempertingkatkan lagi tahap perkembangan, kemajuan dan perkembangan ilmu bagi mengisi keperluan agama, bangs
a dan negara.


 

RUMUSAN KAJIAN SOAL SELIDIK PELANGGAN PENGUNJUNG GERAI UUM PRESS PESTA BUKU UTARA 2014


Director's Welcome        Vision, Mission & Slogan      Objectives & Functions          Client's Charter        Organisational Chart    
 

Facilities       Location

Print